Błąd 0x800ccc0d lub 0x800ccc0f

Komunikat o błędzie pojawia się wtedy, gdy program Outlook lub Outlook Express nie może ustanowić połączenia z serwerem poczty INTERIA.PL.

W pierwszej kolejności dokładnie sprawdź czy konfiguracja programu jest prawidłowa (takie sprawdzenie należy wykonać nawet wtedy, gdy wcześniej poczta działała prawidłowo w programie).

Jeśli nie znajdziesz żadnych nieprawidłowości a błąd nadal bedzie występował, świadczy to o tym, że oprogramowanie zabezpieczające (antywirus, firewall) blokuje dostęp do serwera.

W takiej sytuacji sprawdź konfigurację lokalnych zabezpieczeń działajacych na komputerze i w lokalnej sieci internetowej. Skonfiguruj oprogramowanie zapory (firewall) tak, aby udzielić dostępu do Internetu następującym plikom:

  • w przypadku programu MS Outlook Express: Msimn.exe
  • w przypadku programu MS Outlook: Outlook.exe

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka