Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - konto bezpłatne

Administrator danych:

GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300Cel przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Ci usługi bezpłatnego konta pocztowego na podstawie regulaminu świadczenia usługi oraz oświadczeń jakie zostały złożone w toku rejestracji do usługi.

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług własnych i podmiotów trzecich.

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji bezpłatnego konta pocztowego.Podstawa prawna:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadzie

1. Umowy:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadzie  umowy na podstawie REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.:

Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. Zgody:

W toku rejestracji wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art.4 USUDE)


Zgodnie z twoimi dyspozycjami dane będą przetwarzane w celu świadczenia Tobie usługi bezpłatnego konta pocztowego w tym zestawiania danych dotyczących Ciebie oraz twoich potrzeb i zainteresowań w celu prowadzenia marketingu towarów i usług własnych i  osób trzecich.
Odbiorcy danych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.Dane kontaktowe:

Adres: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.;

os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

pomoc@firma.interia.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:

Adres pocztowy: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k

Na ręce: Inspektor Ochrony Danych

os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

Adres email: IOD@firma.interia.pl

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Okres przez który dane będą przechowywane:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres co do zasady 90 dni po rozwiązaniu umowy.

Przekazywanie danych poza EOG:

Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Twoje dane:

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które podałeś podczas rejestracji do usługi bezpłatnego konta pocztowego oraz dane dotyczące korzystania przez Ciebie z aplikacji poczty, panelu webmail oraz stron internetowych Portalu.
Twoje prawa:

Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także inne prawa których opis znajduje się na stronie prywatnosc.interia.pl

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce "Prywatność" prywatnosc.interia.pl

Prawo do cofnięcia zgody:

W każdym momencie możesz wycofać zgody udzielone w toku rejestracji do usługi. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej wycofaniem

Prawo do kontroli przetwarzania:

W każdym momencie możesz skierować do organu nadzorczego skargę  w celu kontroli zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy. Brak podania przez Ciebie danych identyfikujących uniemożliwia zawarcie umowy na świadczenia usługi bezpłatnego konta pocztowego.Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka