Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - konto Teen Mail

Administrator danych:

GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300Cel przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Ci usługi bezpłatnego konta pocztowego na podstawie regulaminu świadczenia usługi.Podstawa prawna:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadzie  umowy na podstawie REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH Teen Mail
Dane kontaktowe:

Adres: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.;

os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

pomoc@firma.interia.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:

Adres pocztowy: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k

Na ręce: Inspektor Ochrony Danych

os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

Adres email: IOD@firma.interia.pl

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Okres przez który dane będą przechowywane:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres co do zasady 90 dni po rozwiązaniu umowy.Odbiorcy danych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przekazywanie danych poza EOG:

Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Twoje dane:

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które podałeś podczas rejestracji do usługi konta pocztowego.Twoje prawa:

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj: prywatnosc.interia.pl

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce "Prywatność" prywatnosc.interia.pl
Prawo do kontroli przetwarzania:

W każdym momencie możesz skierować do organu nadzorczego skargę  w celu kontroli zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy. Brak podania przez Ciebie danych identyfikujących uniemożliwia zawarcie umowy na świadczenia usługi bezpłatnego konta pocztowego.
Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka