Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - Pakiet dla firm


Administrator danych:

INTERIA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0001009169, NIP 6772118727

Cel przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi - Pakiet dla firm na podstawie regulaminu świadczenia usługi

Podstawa prawna:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadzie umowy.

Umowa zostaje zawarta  na podstawie

·         REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ INTERIA.PL Spółka z o.o.

·         REGULAMINU PAKIETU DLA FIRM.

Zgodnie z twoimi dyspozycjami dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi.

Odbiorcy danych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym  je na nasze zlecenie w tym między innymi:

·         home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS: 0000431335, NIP: 8522103252)

·         PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

·         podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane:

O jakich danych mówimy? - Chodzi o dane osobowe, które podałeś podczas rejestracji do usługi Pakiet dla firm.

Twoje prawa:

Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także inne prawa których opis znajduje się prywatnosc.interia.pl

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce prywatnosc.interia.pl

Prawo do kontroli przetwarzania W każdym momencie możesz skierować do organu nadzorczego skargę  w celu kontroli zasad przetwarzania Twoich danych osobowych

Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy. Brak podania przez Ciebie danych identyfikujących uniemożliwia zawarcie umowy na świadczenia usługi Pakiet dla firm

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka