Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula Informacyjna dla użytkowników kont pocztowych

"Poczta Interia"

Administratorem danych osobowych jest Interia.pl sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków (dalej: "Administrator/Interia.pl"). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: "IOD"), w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się na adres: iod@firma.interia.pl, za pomocą funkcjonalności konta lub za pomocą strony https://prywatnosc.interia.pl/ .

Administrator, w ramach usługi "Poczta Interia" oferuje następujące rodzaje kont pocztowych:

·       konto bezpłatne; 

·       konto płatne bez reklam;

·       Pakiet dla Firm;

·       Konto "INT";

·       Teen Mail.

 

CELE PRRZETWARZANIA

Niezależnie od tego jaki rodzaj konta wybrałeś Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

·       świadczenie usługi konta pocztowego, umożliwienia korzystania z jego funkcjonalności, a także świadczenia innych usług związanych z kontem użytkownika;

·       jeśli zawierasz umowę w imieniu podmiotu, który reprezentujesz, w celu umożliwienia temu podmiotowi zawarcie z nami umowy i jej wykonania;

·       analitycznych i statystycznych, aby poznać preferencje użytkowników co pomaga nam rozwijać i ulepszać usługi;

·       zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług pocztowych;

·       wykonania obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości;

·       dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeśli wybrałeś konto bezpłatne Twoje dane będziemy przetwarzać ponadto w celach:

·       dostarczania Ci w imieniu administratora oraz na zlecenie innych podmiotów informacji handlowych;

·       prowadzenia marketingu towarów i usług oferowanych przez administratora oraz podmiotów trzecich, w tym dopasowania towarów i usług do potrzeb i zainteresowań użytkownika;

W ramach Twojej aktywności, z związku z korzystaniem z Poczta Interia, możesz udzielić Interia.pl zgody na otrzymywanie od Interia.pl lub na zlecenie partnerów Interia.pl informacji handlowych na podany przez siebie numer telefonu, w takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane w celu:

·       przesyłania Ci w imieniu Interia.pl oraz na zlecenie innych podmiotów informacji handlowych na podany nr telefonu.

W ramach korzystania z Poczta Interia (z wyłączeniem Teen Mail), za pomocą aplikacji mobilnych, możesz wyrazić zgodę na korzystanie z asystenta głosowego, w takim przypadku Twoje dane w postaci informacji głosowych przekazywanych asystentowi głosowemu będą przetwarzane w celu:

·       umożliwianie Ci korzystania z asystenta głosowego w Poczcie Interia, w aplikacji mobilnej.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

·       niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi poczty, którą zawierasz dokonując rejestracji konta, a także świadczenia innych usług drogą elektroniczną wymagających posiadania konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·       jeśli zawierasz umowę w imieniu podmiotu, który reprezentujesz, prawnie uzasadniony interes administratora, który polega identyfikacji osoby reprezentant, który działa w imieniu strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

·       w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń wykonanych usług oraz prowadzenia rachunkowości przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

·       w zakresie przetwarzania danych w celach analityczno-statystycznych, w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego serwisu oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą prawną jest niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które polegają na ulepszaniu naszych produktów, w tym lepszego dopasowywania treści do preferencji użytkowników, obronie przed roszczeniami i dochodzeniu roszczeń, zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług;

·       zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dostarczania w imieniu administratora oraz na zlecenie innych podmiotów informacji handlowych (na adres e-mail poczty bezpłatnej lub na podany numer telefonu) prowadzenia marketingu towarów i usług oferowanych przez administratora oraz podmiotów trzecich, w tym profilowanie, dopasowania towarów i usług do potrzeb i zainteresowań użytkownika;  

·       zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia Ci korzystania z asystenta głosowego, w aplikacji mobilnej.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi założenie konta pocztowego i świadczenie usługi Poczta Interia.

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi, w szczególności informatyczne, rozliczeniowe lub doradcze. W przypadku rejestracji nazwy domeny lub jej przedłużenia dane będą udostępniane odbiorcom odpowiedzialnym za rejestrację domeny lub jej przedłużenie.    

Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom w przypadkach, gdy taki obowiązek Administratora wynika z obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo zgodnie z tymi przepisami, np. organom ściągania, organom podatkowym.  

W przypadku korzystania z asystenta głosowego Twoje dane mogą być przetwarzane również przez dostawcę tego narzędzia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ustawieniach urządzenia mobilnego, z którego korzystasz.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Interia.pl dba, aby w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, dlatego w pierwszej kolejności staramy się podejmować współpracę z podmiotami, które przetwarzają dane w państwach, wobec których Komisja Europejska stwierdziła stosowny stopień ochrony danych osobowych. Gdy nie jest to możliwe zobowiązuje naszych dostawców do przestrzegania zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Na Twoje żądanie udostępnimy ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów przetwarzania, tj.

·       przez okres świadczenia usługi rejestracji oraz zarządzania kontem użytkownika w serwisie, a także świadczenia innych usług drogą elektroniczną wymagających posiadania konta użytkownika (do czasu rezygnacji przez Państwa z ww. usług lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora);

·       w zakresie dokonywania przez nas rozliczeń wykonanych usług oraz prowadzenia rachunkowości do czasu upływu okresów wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

·       w zakresie przetwarzania danych dla celów analityczno-statystycznych oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego serwisu do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia;

·       dane mogą być przetwarzane przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

·       dane w ramach korzystania z asystenta głosowego będą przetwarzane nie dłużej niż do zamknięcia aplikacji Poczta Interia; asystent głosowy jest aktywny od jego włączenia do czasu zakończenia korzystania z niego przez użytkownika.  

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celu przesyłania mu informacji handlowych może wycofać zgodę w dowolnym momencie w ustawieniach konta lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO:

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej informacji o tym jak Interia.pl przetwarza Twoje dane znajdziesz w polityce prywatności.  

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka