Dlaczego wiadomość nie została dostarczona?

Przyczyn niedostarczenia wiadomości może być kilka. Sprawdź co oznaczają poniższe błędy:


550 5.1.1 Account not found

Konto do którego próbujesz wysłać maila nie istnieje lub zostało zablokowane. Sprawdź poprawność adresu odbiorcy.

The account you are trying to send an email to does not exist or has been blocked. Check the correctness of the recipient's address.

550 5.2.1 Mailbox not available

Komunikat może oznaczać kilka przyczyn. Możliwe, że adres odbiorcy został źle wpisany, odbiorca ma przepełnioną skrzynkę lub konto zostało zawieszone.

This sessage means several reasons. It is possible that the recipient's address was entered incorrectly, the recipient's inbox is full, or the account has been suspended.

550 5.7.1 Recipient doesn't want your mail

Konto do którego próbujesz wysłać wiadomość email prawdopodobnie dodało Cię do listy zablokowanych.

The account you are trying to send an email has probably added you to a blocked list.

550 5.7.0 [SPF] host (host number) is not allowed to send mail from domain

Właściciel domeny ustala, z których IP mogą być wysyłane wiadomości email z jego domeny. Prawdopodobnie IP, z którego próbujesz wysłać wiadomość jest zablokowane.

The domain owner determines from which IPs emails from his domain can be sent. Probably the IP you are trying to send from is blocked.

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka