Konfiguracja zabezpieczeń poczty wychodzącej SMTP

W celu skonfigurowania zabezpieczeń poczty wychodzącej należy w ustawieniach wybranego programu pocztowego:

  • zaznaczyć szyfrowanie TLS,
  • odznaczyć opcję 'bezpiecznego uwierzytelnienia hasła'.

Kliknij w nazwę swojego programu pocztowego a pokażemy Ci, jak wprowadzić poprawne ustawienia:


Microsoft Outlook

W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont... i kliknij dwukrotnie na nazwę swojego konta na liście. Pojawi się okno Zmienianie konta e-mail, na którym musisz odznaczyć opcję Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła jeśli jest zaznaczona.

Następnie kliknij przycisk Więcej ustawień... i w zakładce Serwer wychodzący również odznacz opcję Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.


W kolejnym kroku przejdź do zakładki Zaawansowane i wpisz dla serwera wychodzącego (SMTP) numer portu 587.

Outlook Express / Windows Mail

W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Konta... i po zaznaczeniu swojego konta na liście kliknij przycisk Właściwości. W zakładce Serwery odznacz opcję Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła jeśli jest zaznaczona.

Kliknij button Ustawienia i tu również odznacz Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła i kliknij OK


Przejdź na zakładkę Zaawansowane. W polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisz numer portu 465 i zaznacz lub wybierz opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (TLS).

Mozilla Thunderbird

W oknie głównym programu wybierz Narzędzia, a następnie Konfiguracja kont.... W menu po lewej stronie wybierz zakładkę Poczta wychodząca i kliknij przycisk Edytuj.... W oknie Serwer SMTP, które się pojawi zmień numer portu na 587 a w polu Bezpieczeństwo połączenia ustaw STARTTLS. Pamiętaj, że opcja Używaj bezpiecznego uwierzytelniania nie powinna być zaznaczona.

Opera Mail

Kliknij czerwony przycisk Opery w lewym górnym rogu i wybierz z menu Konta poczty i czatu...

Po wybraniu właściwego konta z listy i kliknięciu Właściwości... pojawi się okno Właściwości konta. W zakładce Serwery ustaw numer portu Serwera poczty wychodzącej (SMTP) na 587 i wybierz sposób Uwierzytelniania AUTH LOGIN

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka