Zmiana POP3 na IMAP

Poniżej znajdziesz instrukcje jak przejść z POP3 na IMAP:


Microsoft Outlook

 1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont...

 2. W oknie Ustawienia kont, które się pojawi, wybierz przycisk Nowy w zakładce Poczta e-mail.

 3. Pojawi się okno Dodaj nowe konto - kliknij przycisk "Dalej".

 4. Na kolejnym oknie należy wpisać swoją nazwę ("Imię i nazwisko" - tak będzie Cię widzieć odbiorca Twoich wiadomości), pełny adres e-mail oraz dwukrotnie hasło dostępowe. Po naciśnięciu na przycisk "Dalej" program automatycznie ustawi konto pocztowe!

  1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont...

  2. W oknie Ustawienia kont, które się pojawi, zaznacz konto i wybierz przycisk Usuń w zakładce Poczta e-mail.

  Mozilla Thunderbird

  1. Proszę wybrać z menu "Narzędzia -> Konfiguracja kont...".
  2. Następnie "Operacje" i "Dodaj konto pocztowe".
  3. Wpisz pełny adres e-mail oraz uzupełnij hasło - program automatycznie pobierze potrzebne informacje, wystarczy nacisnąć przycisk "Gotowe".

   Kiedy upewnisz się, że wiadomości zostały pobrane możesz usunąć stare konto POP3:
   1. Z menu programu wybierz Narzędzia -> Konfiguracja kont...

   2. W oknie Konfiguracja kont zaznacz stare konto, a następnie wybierz "Operacje" u dołu listy i kliknij "Usuń konto".

   Outlook Express

   1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Konta...

   2. W oknie Konta internetowe kliknij przycisk Dodaj i z menu, które się rozwinie wybierz pozycję Poczta.

   3. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę pod jaką chciałbyś aby Twoje konto bylo widoczne w programie. Może to być Twoje imię i nazwisko lub pseudonim. Kliknij przycisk Dalej.

   4. W oknie Internetowy adres e-mail, w polu Adres e-mail wpisz nazwę Twojego konta. Kliknij przycisk Dalej.

   5. W polu Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: wybierz IMAP. W polach Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP or HTTP) i Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz poczta.interia.pl i kliknij przycisk Dalej.
   6. W polu Nazwa konta wpisz pełny adres e-mail np. jan.kowalski@interia.pl. W polu Hasło wpisz hasło do Twojego konta i kliknij przycisk Dalej

    Uwaga!
    Bezpieczniej jest nie wpisywać w tym miejscu swojego hasła, gdyż wtedy każdy kto ma dostęp do Twojego komputera może odebrać Twoją pocztę. Jeżeli nie wpiszesz hasła tutaj, zostaniesz poproszony o jego podanie każdorazowo w momencie odbierania poczty,
   7. Kliknij przycisk Zakończ aby zapisać konfigurację.

   8. Aby konto działało prawidłowo należy jeszcze ustawić odpowiednie opcje. W tym celu z menu Narzędzia wybierz Konta.
   9. Na zakładce Poczta zaznacz odpowiednie konto i kliknij przycisk Właściwości.
   10. Wybierz zakładkę Serwery, a następnie zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia dla serwera poczty wychodzącej.

   11. Bezpieczne połączenie TLS musi być włączone dla serwera poczty przychodzącej. Aby z niej skorzystać wybierz zakładkę Zaawansowane i zaznacz opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połaczenia (TLS) dla obu serwerów (poczty wychodzącej i przychodzącej).

    Kliknij przycisk Zastosuj i zamknij okno.


   Gratulacje!
   Teraz możesz odbierać pocztę z Twojego konta w INTERIA.PL. W tym celu kliknij przycisk Wyślij/Odbierz w górnym menu. Program teraz połączy się z serwerem poczta.interia.pl i odbierze Twoją pocztę. Jeżeli w procesie konfiguracji nie podałeś hasła do Twojej skrzynki, zostaniesz o nie teraz poproszony. Odebrane wiadomości pojawią sie w Folderze Skrzynka odbiorcza.

   Kiedy upewnisz się, że wiadomości zostały pobrane możesz usunąć stare konto POP3:

   1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Konta...

   2. W oknie Konta internetowe zaznacz konto i kliknij przycisk Usuń.

   Windows Mail

   1. Rozwiń menu Narzędzia i wybierz pozycję Konta... - pojawi się okno Konta internetowe. Aby skonfigurować nowe konto e-mail, kliknij przycisk Dodaj....

   2. W oknie Wybierz typ konta zaznacz Konto e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   3. W kolejnym oknie wpisz swoje imię i nazwisko lub pseudonim. Dane te będą się wyświetlały w polu Nadawca w wysyłanych przez Ciebie wiadomosciach. Kliknij przycisk Dalej.

   4. Następnie w oknie Internetowy adres e-mail wpisz swój pełny adres e-mail. Kliknij przycisk Dalej.

   5. Następny krok to konfiguracja serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. W polu Typ serwera poczty przychodzącej wybierz z listy rozwijanej IMAP. W kolejnych dwóch polach wpisz poczta.interia.pl. Zaznacz pole Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia i kliknij przycisk Dalej

   6. Kolejne okno to Logowanie do poczty internetowej. W polu Nazwa użytkownika poczty e-mail wpisz pełny adres e-mail. W polu Hasło wpisz hasło do Twojego konta e-mail.    Po kliknięciu przycisku Dalej powinienes ujrzeć okienko potwierdzające konfigurację konta. Kliknij przycisk Zakończ.
   7. Pozostaje jeszcze konfiguracja serwerów poczty przychodzącej oraz wychodzącej. Ponownie rozwiń menu Narzędzia i wybierz pozycję Konta.... Zaznacz konto, które przed chwilą zostało dodane i kliknij przycisk Właściwości. W oknie, które się pojawi przejdź na zakładkę Zaawansowane.

    Dla serwerów IMAP i SMTP wpisz numery portów tak jak na obrazku poniżej, oraz zaznacz pola Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia.    1. Rozwiń menu Narzędzia i wybierz pozycję Konta... - pojawi się okno Konta internetowe. Aby usunąć konto zaznacz je i kliknij przycisk Usuń.

    Apple (iOS)

    Aby odbierać i wysyłać pocztę z konta INTERIA.PL na swoim iPhonie w ustawieniach telefonu wybierz pozycję Poczta, kontakty, inne a następnie kliknij Dodaj konto....

    Z listy kont do konfiguracji wybierz ostatnią pozycję - Inne i kliknij przycisk Dodaj konto pocztowe.

    Wypełnij dane konta:


   • Nazwa konta - będzie to nazwa, która pojawiać się będzie w polu Nadawca wiadomości u osób do których napiszesz maila
   • Adres e-mail - np. jkowalski@interia.pl , jkowalski@poczta.fm czy pnowak@interia.eu
   • Hasło - twoje hasło do poczty
   • Opis konta - np. "Konto firmowe" czyli umowna nazwa poczty na Twojej liście kont

   Kliknij przycisk Dalej

   Na przełączniku IMAP/POP wybierz IMAP.

   Skonfiguruj serwery poczty przychodzącej i wychodzącej. Nazwa hosta w obydwu przypadkach to poczta.interia.pl.
   W polach Użytkownik wpisz pełny adres e-mail.


   Podaj hasło i kliknij Zachowaj. To wszystko - program jest teraz skonfigurowany do pobierania wiadomości z Twojej skrzynki w INTERIA.PL.

   Kiedy upewnisz się, że wiadomości zostały pobrane możesz spokojnie usunąć stare konto POP3.

   Android

   Uruchom aplikację poczty i z menu wybierz Nowe konto. W kroku Wybierz usługodawcę poczty kliknij opcję Inne (POP3/IMAP).

   Podaj adres e-mail oraz hasło.

   Po kliknięciu przycisku Konfiguracja ręczna postępuj zgodnie z kolejnymi krokami:

   W Ustawieniach poczty przychodzącej w polu Protokół wybierz IMAP a następnie uzupełnij pola:

   • Adres e-mail - np. jkowalski@interia.pl, jkowalski@poczta.fm czy pnowak@interia.eu
   • Nazwa użytkownika - należy wpisać jako nazwę użytkownika cały adres e-mail
   • Hasło - hasło do twojej poczty
   • Serwer IMAP - wpisz poczta.interia.pl

   W polu Tryb zabezpieczeń wybierz TLS a numer portu ustaw na 993.

   W ustawieniach serwera wiadomości wychodzących wypełnij pola Nazwa użytkownika, Hasło oraz Serwer SMTP analogicznie jak przy konfiguracji poczty przychodzącej. W polu Tryb zabezpieczeń wybierz TLS a numer portu ustaw na 465.

   W ostatnim kroku uzupełnij pola:

   • Nazwa konta - jest to nazwa umowna, która wyświetli się na liście Twoich kont w programie pocztowym
   • Twoja nazwa - to informacja, którą w polu Nadawca wiadomości zobaczą osoby do których pisać będziesz wiadomości

   Po uzupełnieniu tych pól kliknij przycisk Zakończ konfigurację - teraz możesz odbierać i wysyłać maile za pomocą konta INTERIA.PL bezpośrednio z twojego telefonu z Androidem.

   Kiedy upewnisz się, że wiadomości zostały pobrane na nową skrzynkę możesz usunąć stare konto POP3

   Inny program

   Jeśli na liście nie ma Twojego programu - zapoznaj się z parametrami koniecznymi do konfiguracji IMAP: Kliknij tutaj

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

 • Przepisz kod z obrazka.
  (6 znaków)

 • przepisz kod z obrazka